طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
91 سيستم قوانين و مقررات كشور (لوح قانون) مجلس شورای اسلامی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1383/1/1 مشاهده جزئیات