طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
91 طرح‌ جامع‌ گسترش‌ فعاليتهاي‌ رايانه‌اي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1387/1/1 مشاهده جزئیات
92 طراحي و توسعه سيستم‌ شاخصهاي‌ كلان‌ حكومتي‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1387/1/1 مشاهده جزئیات
93 تهيه و تدوين برنامه كاري مركز رشد دانشگاه صنعتي شريف دانشگاه صنعتی شریف گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1386/1/1 مشاهده جزئیات
94 طرح توسعه خدمات ارزش افزوده مراكز رشد كشور infodev شهرک علمی و تحقیقات اصفهان گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1385/1/1 مشاهده جزئیات
95 طرح‌ جامع‌ گسترش‌ فعاليتهاي‌ رايانه‌اي‌ سازمان صنايع دستي ايران سازمان صنایع دستی ایران گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1383/1/1 مشاهده جزئیات
96 سيستم پيگيري طرحها و لوايح مجلس شوراي اسلامي مجلس شورای اسلامی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1383/1/1 مشاهده جزئیات