طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
79 استاندارد سازی جریان کار و مدل‌های تحلیلی کاربردی در ارائه خدمات انتقال فناوری مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
80 طراحی و اجرای زیرساختهای ارتباط الکترونیکی جهت تقویت فرایند ارتباطی و تعامل الکترونیک و منابع مختلف در حوزه تجارت فناوری مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
81 آمايش اقتصادي كشور از حيث توسعه سرويس‌ها و زيرساخت‌هاي ICT (مطالعه موردی استان اصفهان) مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
82 تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت سهام شرکت دانش بنیان بر روی شبکه اینترنت شرکت دانش‌بنیان جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/15 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
83 بررسي و تحليل تكنولوژي سامانه‌هاي توصيه‌گر در كسب وكارهاي الكترونيكي و پياده‌سازي يك نمونه موفق معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1389/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
84 افزايش کارايي و تسریع ارائه خدمات به صنايع کوچک و متوسط مبتني بر تئوري Single Window شرکت شهرک‌های صنعتی تهران گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1388/11/27 مشاهده جزئیات