طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
67 برگزاری دو کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع تدوین برنامه کاری مرکز رشد ویژه مدیران مراکز رشد کشور پارک علم و فناوری خراسان گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
68 برنامه کاري مشارکت دولت و بخش خصوصي با هدف توانمندسازي شرکت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه فاوا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/1/1 مشاهده جزئیات
69 بررسی و تحلیل نیازمندیهای اطلاعاتی مرکز درمان ناباروری رویان جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1389/11/11 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
70 طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی وب‌سایت جهاددانشگاهی در سطح بین‌الملل معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/9/2 مشاهده جزئیات
71 نظام جامع فناوری اطلاعات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/7/25 مشاهده جزئیات
72 مطالعه تطبیقی شهرکهای فناوری در سطح بین‌المللی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)