طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
73 بررسی روشهای افزایش کارایی و تسریع در ارائه خدمات به SMEها بر مبنای تئوری پنجره واحد در چند کشور مختلف مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
74 طراحی و تحلیل سامانه خدمات ICT به منظور مقایسه ایران با کشورهای منطقه در جهت نیل به چشم‌انداز بیست ساله مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
75 مطالعه تطبیقی برنامه‌های آموزش و توسعه منابع انسانی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند کشور منتخب منطقه آسیا - اقیانوسیه و برخی از کشورهای توسعه یافته مرکز مطالعات و همکار‌ی‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
76 بررسی سازمان‌های بین‌المللی به منظور استخراج شاخص‌های موثر بر توسعه سرویس‌ها و زیرساخت‌های ICT مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
77 مطالعه تطبیقی وضعیت حمایت از نوآوری مخترعین و مبتکرین در کشورهای جهان مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
78 مطالعه تطبیقی در مورد الگوهای موجود در کشورهای اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از SMEها مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات