مقالات ژورنال

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
1 Atrak: A MapReduce based warehouse for big data Springer/The Journal of Supercomputing علمی-پژوهشی 1396/1/21 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
2 Arvand: A method to integrate multidimensional data sources into big data analytic structures JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING علمی-پژوهشی 1396/1/21 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
3 Aras: A Method with Uniform Distributed Dataset to Solve Data Warehouse Problems for Big Data IGI-Global/ International Journal of Distributed Systems and Technologies علمی-پژوهشی 1396/1/12 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
4 ScaDiGraph: A MapReduce-based Method for Solving Graph Problems Journal of Information Science and Engineering علمی-پژوهشی 1395/10/11 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
5 طراحی مدل شایستگی چند بعدی برای مدیران و کارکنان سازمان - مطالعه موردی: سازمان تنظيم مقررات‌ و ارتباطات ‌راديويي فصلنامه پژوهشهای منابع انسانی علمی-پژوهشی 1395/6/9 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
6 طبقه بندی داده های نامتوازن در تشخیص اولیه بیماری های پستان با روش های "آدابوست"،"شبکه عصبی احتمالی" و "K تا نزدیک ترین همسایه" فصلنامه بیماریهای پستان علمی-پژوهشی 1395/5/19 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات