مقالات ژورنال

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
19 كاربرد مدل ARC در گزارش دهي سرمايه‌هاي دانشي مؤسسات دانش بنيان رشد فناوری ترویجی 1387/6/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
20 A New Method to Fuzzy Modeling and Its Application in Performance Evaluation of Tenants in Incubators The International Journal of Advanced Manufacturing Technology علمی-پژوهشی 1387/2/10 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
21 A New Sufficient Condition for Coverage to Imply Connectivity IEEE علمی-پژوهشی 1386/11/15 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
22 چارچوب سياستگذاري و برنامه ريزي براي حمايت از ايجاد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط رشد فناوری ترویجی 1386/9/21 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
23 نقش پاركهاي علم و فناوري به عنوان جوامع كنشي در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت فصلنامه تولید علم ترویجی 1386/3/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
24 مراكز حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط؛ ضرورت‌ها، اهداف، الگوها، ساز و كارها و انواع آن رشد فناوری ترویجی 1386/3/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات