مقالات ژورنال

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
19 طراحی یک سامانه توصیه گر ترکیبی دوره های آموزشی بر اساس روش استدلال مبتنی بر نمونه و منطق فازی نشریه فناوری آموزش علمی-پژوهشی 1389/11/20 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
20 A New Constellation in DMT for ADSL System IEEE Xplore علمی-پژوهشی 1389/11/17 گروه دیجیتال و پردازش سیگنال مشاهده جزئیات
21 ارائه مدل اجرايي پنجره واحد بنگاههاي كوچك و متوسط در ايران با رويكرد مشاركت دولتي – خصوصي رشد فناوری ترویجی 1388/12/19 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
22 كاربرد مدل ARC در گزارش دهي سرمايه‌هاي دانشي مؤسسات دانش بنيان رشد فناوری ترویجی 1387/6/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
23 A New Method to Fuzzy Modeling and Its Application in Performance Evaluation of Tenants in Incubators The International Journal of Advanced Manufacturing Technology علمی-پژوهشی 1387/2/10 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
24 A New Sufficient Condition for Coverage to Imply Connectivity IEEE علمی-پژوهشی 1386/11/15 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات