مقالات ژورنال

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
7 Aras: A Method with Uniform Distributed Dataset to Solve Data Warehouse Problems for Big Data IGI-Global/ International Journal of Distributed Systems and Technologies علمی-پژوهشی 1396/1/12 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
8 ScaDiGraph: A MapReduce-based Method for Solving Graph Problems Journal of Information Science and Engineering علمی-پژوهشی 1395/10/11 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
9 طراحی مدل شایستگی چند بعدی برای مدیران و کارکنان سازمان - مطالعه موردی: سازمان تنظيم مقررات‌ و ارتباطات ‌راديويي فصلنامه پژوهشهای منابع انسانی علمی-پژوهشی 1395/6/9 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
10 طبقه بندی داده های نامتوازن در تشخیص اولیه بیماری های پستان با روش های "آدابوست"،"شبکه عصبی احتمالی" و "K تا نزدیک ترین همسایه" فصلنامه بیماریهای پستان علمی-پژوهشی 1395/5/19 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
11 ScaDiPaSi: An Effective Scalable and Distributable MapReduce-Based Method to Find Patient Similarity on Huge Healthcare Networks Big data research Journal - Elsevier علمی-پژوهشی 1394/11/15 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
12 ارزیابی وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از حیث مولفه های مدیریت فناوری:مطالعه تطبیقی ایران 35 کشور منتخب رشد فناوری ترویجی 1394/9/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات