مقالات ژورنال

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
7 طبقه بندی داده های نامتوازن در تشخیص اولیه بیماری های پستان با روش های "آدابوست"،"شبکه عصبی احتمالی" و "K تا نزدیک ترین همسایه" فصلنامه بیماریهای پستان علمی-پژوهشی 1395/5/19 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
8 ScaDiPaSi: An Effective Scalable and Distributable MapReduce-Based Method to Find Patient Similarity on Huge Healthcare Networks Big data research Journal - Elsevier علمی-پژوهشی 1394/11/15 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
9 ارزیابی وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از حیث مولفه های مدیریت فناوری:مطالعه تطبیقی ایران 35 کشور منتخب رشد فناوری ترویجی 1394/9/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
10 Performance Improving of digital video broadcasting-terrestrial (DVB-T2) using Alamouti scheme with cyclic delay diversity Journal of Information Systems and Telecommunication علمی-پژوهشی 1394/1/11 گروه دیجیتال و پردازش سیگنال مشاهده جزئیات
11 Success Rate Group Search Optimizer Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence علمی-پژوهشی 1393/8/13 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
12 پيش بيني ضريب نفوذ اينترنت درايران با ارائه الگوي فازي-نفوذ مدیریت توسعه فناوری علمی-پژوهشی 1392/11/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات