مقالات ژورنال

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
25 مركز رشد يا پارك فناوري؟ دولتي يا خصوصي رشد فناوری ترویجی 1385/12/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
26 آينده و فضاي كسب و كار رشد فناوری ترویجی 1385/6/22 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
27 مقدمه‌اي بر رويكرد دانش محور در تبيين فرآيند كارآفريني رشد فناوری ترویجی 1385/6/22 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
28 استفاده از كارت امتيازي متوازن به منظور ارزيابي عملكرد مراكز رشد رشد فناوری ترویجی 1385/3/24 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
29 تبيين، تجزيه و اندازه‌گيري مهارت فرصت‌شناسي رشد فناوری ترویجی 1384/12/24 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
30 بررسي و ارزيابي مدلهاي مختلف مراكز رشد رشد فناوری ترویجی 1384/9/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات