مقالات ژورنال

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
37 مبانی تهیه طرح بازاریابی رویش ترویجی 1382/3/28 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
38 آشنایی با مراکز رشد و انواع آن رویش ترویجی 1382/3/27 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات