مقالات ژورنال

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
37 کمک رسانان تجاری و نقش آنها در مراکز رشد رویش ترویجی 1382/9/19 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
38 روند شکل گیری و رشد شرکت ها رویش ترویجی 1382/6/19 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
39 مدل های تجاری و نسل های مختلف مراکز رشد رویش ترویجی 1382/6/19 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
40 مبانی تهیه طرح بازاریابی رویش ترویجی 1382/3/28 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
41 آشنایی با مراکز رشد و انواع آن رویش ترویجی 1382/3/27 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات