طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
1 طراحی و پیاده‌سازی پورتال پژوهشکده گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم‌افزار 1396/11/2 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)
2 طرح جامع آموزش و توسعه منابع انساني بخش فاوای (فناوری اطلاعات و ارتباطات) کشور مرکز تحقیقات مخابرات ایران گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1396/10/14 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
3 تدوین شرح خدمات زیرپروژه‌های منتخب پروژه دوبرابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتالی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی سازمان فناوری اطلاعات ایران گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1396/10/13 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
4 خرید خدمات مشاوره سامانه نظام مدیریت فنی اجرایی و راهبری کمیسیونها کارگروهها و کمیته های تخصصی مرتبط با توسعه دولت الکترونیکی در سطح دستگاههای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1396/7/26 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
5 تدوین طرح جامع سازمان همکاریهای بین المللی ایران (ایریکا) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1396/7/22 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (4)
6 برنامه جامع آموزشی برای نیروی کار ایرانی از طریق توسعه محتوای آموزش الکترونیکی (جایکا) سازمان برنامه و بودجه کشور گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1396/1/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)