طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
1 مشاوره و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی و توسعه نظام جامع آموزش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1398/10/30 مشاهده جزئیات
2 شناسایی بیماری های درخت انگور با استفاده از تصاویر برگ با به کارگیری پردازش تصاویر دیجیتال و الگوریتم های هوش مصنوعی معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1398/10/30 مشاهده جزئیات
3 اجرای خدمات نظارت و کنترل بر میزان چگالی توان پرتوهای سایتهای BTS کل کشور شرکت نقش اول کیفیت گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1398/10/24 مشاهده جزئیات
4 خدمات اندازه گیری میدان منطقه جنوب شرکت نقش اول کیفیت گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1398/2/10 مشاهده جزئیات
5 اجرای خدمات اندازه گیری میدانی در استان تهران شرکت نقش اول کیفیت گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1397/11/18 مشاهده جزئیات
6 طراحی و پیاده سازی روشی برای حل مساله انبار داده در کلان داده معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1397/7/7 مشاهده جزئیات