طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
1 اجرای خدمات درایوتست در استان تهران شرکت نقش اول کیفیت گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1399/3/19 مشاهده جزئیات
2 اجرای خدمات درایوتست جاده ای شرکت نقش اول کیفیت گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1399/3/12 مشاهده جزئیات
3 طراحی و پیاده سازی سامانه پایش رسانه جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1399/2/2 مشاهده جزئیات
4 مشاوره و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی و توسعه نظام جامع آموزش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1398/10/30 مشاهده جزئیات
5 شناسایی بیماری های درخت انگور با استفاده از تصاویر برگ با به کارگیری پردازش تصاویر دیجیتال و الگوریتم های هوش مصنوعی معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1398/10/30 مشاهده جزئیات
6 اجرای خدمات نظارت و کنترل بر میزان چگالی توان پرتوهای سایتهای BTS کل کشور شرکت نقش اول کیفیت گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1398/10/24 مشاهده جزئیات