طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
31 توسعه نرم افزار سامانه وب آگهی شهری و روستایی شرکت پست شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1394/2/27 مشاهده جزئیات
32 طراحی و پیاده سازی سامانه تحت وب هرباریوم دیجیتالی گیاهان دارویی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم‌افزار 1393/7/14 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
33 سامانه ی یکپارچه مدیریت نواقص و خاموشی های شبکه توزیع نیروی برق شرکت توانیر گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1393/5/25 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
34 تدوین و ارائه گزارش روند علم فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران از 84 تا 90 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1392/6/24 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)
35 شناسايي عوامل اثر‌گذار بر رشد شركت‌هاي زايشي دانشگاهي (مطالعه موردي شركت‌هاي زايشي مهندسي جهاددانشگاهي) معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1392/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
36 طرح پژوهشي مطالعه تحلیلی رویکرد مدیریت فضای سایبر در ایالات متحده آمریکا معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1392/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)