طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
7 نیازسنجی و تولید محتوای الکترونیکی در بخش کشاورزی در استان کرمانشاه معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1396/1/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
8 تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه مدیریت پژوهش (سامپ) معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1395/9/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)
9 مطالعه مشخصات وب سایت های خبری و خبرگزاری های بر خط از دید کیفیت اطلاعات، مطالعه موردی: خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1395/3/10 مشاهده جزئیات
10 طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص سرقت علمی در مقالات فارسی (مشابهت یاب) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1395/3/10 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
11 طراحی سیستم آموزشی تدوین محتوی و برنامه ریزی شغلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مدل شایستگی) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1395/3/10 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)
12 توسعه و پیاده‌سازی سامانه مقیاس‌پذیر معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1395/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)