طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
7 خدمات اندازه گیری میدان منطقه جنوب شرکت نقش اول کیفیت گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1398/2/10 مشاهده جزئیات
8 اجرای خدمات اندازه گیری میدانی در استان تهران شرکت نقش اول کیفیت گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1397/11/18 مشاهده جزئیات
9 طراحی و پیاده سازی روشی برای حل مساله انبار داده در کلان داده معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1397/7/7 مشاهده جزئیات
10 توسعه و پیاده‌سازی سامانه مقیاس‌پذیر معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1397/1/19 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
11 طراحی و پیاده‌سازی پورتال پژوهشکده گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم‌افزار 1396/11/2 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)
12 طرح جامع آموزش و توسعه منابع انساني بخش فاوای (فناوری اطلاعات و ارتباطات) کشور مرکز تحقیقات مخابرات ایران گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1396/10/14 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)