درباره ما

خانه درباره ما

درباره ما

 

جهاد دانشگاهي به عنوان يكي از نهادهاي انقلاب اسلامي زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي همواره تلاش مضاعفي در پاسخ به نياز بخش‌هاي مختلف صنعت در حوزه پژوهش و آموزش داشته است. در اين راستا، اين نهاد علمي فرهنگي علاوه بر واحدهاي دانشگاهي با تأسيس 25 پژوهشكده و ايجاد قطب‌هاي علم و فناوري به دنبال تحقق بخشي از اهداف علمي و پژوهشي سند چشم‌انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي است.

وظايف و مأموريت‌ها

در راستاي اهداف تعيين شده، پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي، مأموريت خود را از طريق روش‌هاي مختلفي دنبال مي‌كند. از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

  • تحقيق، توسعه، طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري؛

  • تدوين مدل‌هاي كسب و كار در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيكي؛

  • توسعه فناوري‌هاي زيرساخت در حوزه اطلاعات و ارتباطات؛

  • مشاوره و نظارت در طرح‌هاي كلان حوزه اطلاعات و ارتباطات؛

  • مشاوره و نظارت بر تجاري‌سازي فناوري‌هاي نوين حوزه اطلاعات و ارتباطات؛

  • ايجاد شبكه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور ارتباط فعال متخصصان و دست‌اندركاران حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات با اهداف ترويج، آگاه‌سازي، توسعه، و تجاري‌سازي محصولات و خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات؛

  • آموزش و ارتقاي سطح توانمندي‌هاي فني و مديريتي مديران و متخصصان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات.