دکتری پژوهش محور

خانه دکتری پژوهش محور

دکتری پژوهش محور

هدف از ارائه آموزش های آکادمیک در حوزه آموزش عالی ارتقاء سطح دانش و اگاهی نیروی انسانی است که در گرو جذب نیروهای متخصص محقق خواهد شد.

 

این پژوهشکده در رشته های مهندسی فناوری اطلاعات و مخابرات سیستم در مقطع دکتری پژوهش محور دانشجو می‌پذیرد.

 

از جمله توانمندی­های آموزشی در حوزه آموزش عالی می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  تدوین دوره ها و سرفصل های آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا
  • جذب دانشجو در مقطع دکترای پژوهش محور با توجه به توانمندی اعضای گروه­های پژوهشی موجود در پژوهشکده