مقالات ژورنال

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
13 Performance Improving of digital video broadcasting-terrestrial (DVB-T2) using Alamouti scheme with cyclic delay diversity Journal of Information Systems and Telecommunication علمی-پژوهشی 1394/1/11 گروه دیجیتال و پردازش سیگنال مشاهده جزئیات
14 Success Rate Group Search Optimizer Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence علمی-پژوهشی 1393/8/13 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
15 پيش بيني ضريب نفوذ اينترنت درايران با ارائه الگوي فازي-نفوذ مدیریت توسعه فناوری علمی-پژوهشی 1392/11/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
16 Low Distance Airplanes Detection and Tracking Visually using Spectral Residual and KLT Composition Journal of Information Systems and Telecommunication علمی-پژوهشی 1392/6/13 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
17 تبیین مدل مفهومی شرکت‌های زایشی جهاد دانشگاهی پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار علمی-پژوهشی 1392/1/31 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
18 A multi-objective particle swarm optimisation algorithm for unequal sized dynamic facility layout problem with pickup/drop-off locations International Journal of Production Research علمی-پژوهشی 1390/5/7 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات