مقالات ژورنال

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
13 Low Distance Airplanes Detection and Tracking Visually using Spectral Residual and KLT Composition Journal of Information Systems and Telecommunication علمی-پژوهشی 1392/6/13 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
14 تبیین مدل مفهومی شرکت‌های زایشی جهاد دانشگاهی پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار علمی-پژوهشی 1392/1/31 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
15 A multi-objective particle swarm optimisation algorithm for unequal sized dynamic facility layout problem with pickup/drop-off locations International Journal of Production Research علمی-پژوهشی 1390/5/7 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
16 طراحی یک سامانه توصیه گر ترکیبی دوره های آموزشی بر اساس روش استدلال مبتنی بر نمونه و منطق فازی نشریه فناوری آموزش علمی-پژوهشی 1389/11/20 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
17 A New Constellation in DMT for ADSL System IEEE Xplore علمی-پژوهشی 1389/11/17 گروه دیجیتال و پردازش سیگنال مشاهده جزئیات
18 ارائه مدل اجرايي پنجره واحد بنگاههاي كوچك و متوسط در ايران با رويكرد مشاركت دولتي – خصوصي رشد فناوری ترویجی 1388/12/19 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات