مقالات ژورنال

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
31 هم افزايي تکنولوژيک: مدلي جهت ترکيب منابع در کشورهاي در حال توسعه رشد فناوری ترویجی 1384/6/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
32 ارتباط بين شركتهاي مجازي و فناوري اطلاعات با مديريت ريسك و تاثير متقابل آنها بر يكديگر رشد فناوری ترویجی 1384/3/25 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
33 ارائه مدلي براي تدوين استراتژيهاي اولويت دار توسعه مراكز رشد در كشور رویش ترویجی 1383/3/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
34 کمک رسانان تجاری و نقش آنها در مراکز رشد رویش ترویجی 1382/9/19 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
35 روند شکل گیری و رشد شرکت ها رویش ترویجی 1382/6/19 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
36 مدل های تجاری و نسل های مختلف مراکز رشد رویش ترویجی 1382/6/19 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات