مقالات ژورنال

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
31 استفاده از كارت امتيازي متوازن به منظور ارزيابي عملكرد مراكز رشد رشد فناوری ترویجی 1385/3/24 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
32 تبيين، تجزيه و اندازه‌گيري مهارت فرصت‌شناسي رشد فناوری ترویجی 1384/12/24 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
33 بررسي و ارزيابي مدلهاي مختلف مراكز رشد رشد فناوری ترویجی 1384/9/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
34 هم افزايي تکنولوژيک: مدلي جهت ترکيب منابع در کشورهاي در حال توسعه رشد فناوری ترویجی 1384/6/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
35 ارتباط بين شركتهاي مجازي و فناوري اطلاعات با مديريت ريسك و تاثير متقابل آنها بر يكديگر رشد فناوری ترویجی 1384/3/25 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
36 ارائه مدلي براي تدوين استراتژيهاي اولويت دار توسعه مراكز رشد در كشور رویش ترویجی 1383/3/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات