طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
61 بهبود و توسعه فناوری اطلاعات در شرکت نفت و گاز پارس شرکت نفت و گاز پارس گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/2/10 مشاهده جزئیات
62 مطالعه و بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های اتحادیه اروپا برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
63 تدوین آیین‌نامه اجرایی خدمات اجباری ارتباطات USO داخلی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
64 توسعه نظام جامع سنجش شاخص‌هاي فرابخشي فناوري اطلاعات در دو استان منتخب كشور معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
65 تحليل و طراحي سيستم پشتيباني از تصميم در تشخيص سرطان سينه داخلی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1390/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
66 مديريت ارتباط با مشتري، تحليلي بر مبناي درخت تصميم و خوشه‌بندي داخلی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1390/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)