طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
85 بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های توسعه ICT در چند کشور منتخب جهت اتخاذ الگوی مناسب در برنامه پنجم توسعه مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1388/10/16 مشاهده جزئیات
86 طرح اشتغال و بیکاری براساس مجموعه‌های فازی موسسه کار و تأمین اجتماعی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1388/1/1 مشاهده جزئیات
87 طرح حمايت از نوآوري فني مخترعين و مبتکرين منفرد و افراد حقيقي در جهت ارتقاي دستاوردهاي آنان به سطح مناسبي از کاربرد و تجاري‌سازي وزارت صنایع و معادن گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1388/1/1 مشاهده جزئیات
88 طرح مبانی ایجاد شهرک فناوری در استان قزوین شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1387/3/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
89 مطالعه و بررسی طرح‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات در حوزه دولت الكترونيك و پايگاه داده ملي شورای عالی اطلاع‌رسانی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1387/1/1 مشاهده جزئیات
90 برنامه كاري پارك علم و فناوري جهاد دانشگاهي البرز پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی البرز گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1387/1/1 مشاهده جزئیات