طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
31 برنامه كاري مركز رشد عمومي جهاد دانشگاهي واحد فارس مرکز رشد عمومی جهاددانشگاهی فارس گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/1/30 مشاهده جزئیات
32 برنامه كاري مركز ‌رشد واحدهای فناور کشاورزی و گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام جهاددانشگاهی ایلام گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/1/23 مشاهده جزئیات
33 نظارت بر طرح تدوین برنامه کاری پارک علم و فناوری استان قم استانداری قم گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/12/6 مشاهده جزئیات
34 ارائه کارگاه آموزشی در زمینه مدیریت پارکهای علم و فناوری پارک علم و فناوری استان گیلان گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/10/28 مشاهده جزئیات
35 مهندسی مجدد فرآیندهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و مشاوره جهت پیاده سازی در حوزه مرکزی ستاد ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/10/7 مشاهده جزئیات
36 نرم افزار پایش و مانیتورینگ کالیبراسیون ادوات و تجهیزات اندازه گیری در راستای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد iso-9001 -2000 شرکت نفت فلات قاره گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/3/24 مشاهده جزئیات