طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
49 بررسی روشهای افزایش کارایی و تسریع در ارائه خدمات به SMEها بر مبنای تئوری پنجره واحد در چند کشور مختلف مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
50 طراحی و تحلیل سامانه خدمات ICT به منظور مقایسه ایران با کشورهای منطقه در جهت نیل به چشم‌انداز بیست ساله مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
51 مطالعه تطبیقی برنامه‌های آموزش و توسعه منابع انسانی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند کشور منتخب منطقه آسیا - اقیانوسیه و برخی از کشورهای توسعه یافته مرکز مطالعات و همکار‌ی‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
52 بررسی سازمان‌های بین‌المللی به منظور استخراج شاخص‌های موثر بر توسعه سرویس‌ها و زیرساخت‌های ICT مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
53 مطالعه تطبیقی وضعیت حمایت از نوآوری مخترعین و مبتکرین در کشورهای جهان مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
54 مطالعه تطبیقی در مورد الگوهای موجود در کشورهای اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از SMEها مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات