طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
25 خدمات مشاوره پژوهشی و تدوین دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات اجباری مخابراتی (USO) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/4/18 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
26 تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی وب سایت فارسی معرفی توانمندی‌های جهاددانشگاهی بر روی شبکه اینترنت معاونت پشتیبانی و امور مجلس جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/3/10 مشاهده جزئیات
27 بررسی و تنظیم برنامه جامع بانک صنعت و معدن در حوزه فناوری اطلاعات ITMP بانک صنعت و معدن گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/2/28 مشاهده جزئیات
28 تهيه و تدوين برنامه کاري مرکز رشد فراورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکي تبريز مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/2/28 مشاهده جزئیات
29 بررسی مزایا، الزامات فنی، قلمرو تکنولوژیکی و جایگاه مرکز ارتباط چند رسانه ای بانک کشاورزی و راهکارهای عملیاتی کردن نتایج آن بانک کشاورزی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/2/28 مشاهده جزئیات
30 ارائه مشاوره در خصوص تهیه RFP و اسناد مناقصه برنامه های عملیاتی راهبردی بانک صنعت و معدن بانک صنعت و معدن گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/2/9 مشاهده جزئیات