طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
7 طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص سرقت علمی در مقالات فارسی (مشابهت یاب) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1395/3/10 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
8 طراحی سیستم آموزشی تدوین محتوی و برنامه ریزی شغلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مدل شایستگی) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1395/3/10 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)
9 بررسي و استخراج شايستگي‌هاي راهبردي، سياستگذاري و صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1394/12/27 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)
10 پشتیبانی سیستم دروازه پرداخت قبوض تلفن ثابت مخابرات (1818 و 2000) استان تهران بانک سینا گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1394/12/2 مشاهده جزئیات
11 قرارداد بهره گیری از بانکهای اطلاعاتی تخصصی و تامین مقالات علمی تعدادی از دانشگاه‌های کشور گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1394/10/9 مشاهده جزئیات
12 پشتیبانی و بروز رسانی سیستم دروازه پرداخت قبوض تلفن در بانک و پیاده سازی برگشت تماس از سامانه به IVR و کوتاه نمودن شماره پیگیری به همراه امکان گزارش گیری بانک اقتصاد نوین گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1394/8/26 مشاهده جزئیات