مقالات همایش (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
49 ارائه رويكردي جهت مديريت سرمايه‌هاي فكري در سازمانها و مراكز تحقيقاتي (مطالعه موردي مراكز تحقيقاتي جهاد دانشگاهي) هفتمین همایش مراکزتحقیق وتوسعه صنایع و معادن ملی 1387/4/10 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
50 برنامه ريزي آموزشي بنگاههاي اقتصادي نوپاي مستقر در مراكز رشد با استفاده از الگوي فازي هفتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ملی 1387/4/10 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
51 ارزيابي وضعيت دولت الكترونيك در ايران با روش برنامه اروپاي الكترونيك دومین همایش شهر الکترونیک بین المللی 1387/3/3 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
52 بررسي و تحليل فاكتورهاي اساسي در طراحي سيستمهاي توصيه‌ گر دومین همایش شهر الکترونیک بین المللی 1387/3/3 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
53 بررسي مزايا و معايب سلامت الكترونيك در شهر الكترونيك مجموعه مقالات دومین همایش شهر الکترونیک بین المللی 1387/3/3 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
54 مقايسه روش‌هاي ارزيابي وضعيت دولت الكترونيك دومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیک ملی 1387/3/3 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات