مقالات همایش (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
55 تحليل الگوريتمهاي پالايش مشارکتي مبتني بر کالا در ارايه خدمات به شهروند الكترونيك اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک بین المللی 1386/3/16 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
56 مجتمع ربع رشیدی، شهرک علمی تحقیقاتی کهن کنگره احیای ربع رشیدی و فرهنگ و تمدن ایران عصر ایلخانی ملی 1384/8/4 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
57 Incubators Performance Measurement by means of Balanced Score Card: A New Trend in Innovation Evaluation IASP Asian Divisions Conference,ISPA 10thAnnual Conference ,3 rd Iranian National Conference on Science and Technology parks بین المللی 1384/6/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
58 Networking of incubation Centers In Iran, Concepts and a practical approach Conference,ISPA 10thAnnual Conference ,3 rd Iranian National Conference on Science and Technology parks بین المللی 1384/6/17 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
59 A Public Private Partnership Approach to Support SME’s In ICT Sector In Iran Conference,ISPA 10thAnnual Conference ,3 rd Iranian National Conference on Science and Technology parks بین المللی 1384/6/17 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
60 The Role of Technological Entrepreneurs in Technology Transfer Process as Intelligent carriers Conference,ISPA 10thAnnual Conference ,3 rd Iranian National Conference on Science and Technology park بین المللی 1384/6/17 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات