مقالات همایش (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
25 بررسی شبکه های اجتماعی مجازی و هویت همایش تخصصی بررسی ابعاد زندگی دوم ملی 1392/7/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
26 اثر طولانی مدت شبکه های اجتماعی بواسطه مدل های درآمدی تارگاههای شبکه اجتماعی همایش تخصصی شبکه های اجتماعی ملی 1392/7/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
27 زندگی دوم و نسل جدید دنیاهای مجازی مجموعه مقالات همایش تخصصی بررسی ابعاد زندگی دوم ملی 1391/11/10 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
28 تحليلي بر كيفيت اطلاعات و محتوا در فضاهاي سه بعدي مجازي: مطالعه موردي زندگي دوم همایش تخصصی بررسی ابعاد زندگی دوم ملی 1390/11/28 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
29 Feature Selection for Breast Cancer Diagnosis: A Case-Based Wrapper Approach (french) TENTATIVE PARIS JUNE 2011 CONFERENCE PROGRAM بین المللی 1390/10/13 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
30 مديريت ارتباط با مشتري: موانع و چالش ها همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری ملی 1389/10/22 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات