مقالات همایش

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
67 مفاهيم و راهكارهاي عملي براي شبكه سازي مراكز رشد ايران دومین همایش پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران ملی 1383/10/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
68 پورتال مراكز رشد ايران دومین همایش پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ملی 1383/10/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
69 A New Method to Fuzzy Modeling and Its Application in Performance Evaluation of Tenants in Incubators international conference on modeling and simulation 2006 بین المللی 1383/10/16 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات