مقالات همایش

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
31 Cultural Algorithm for Feature Selection IEEE- The 3rd International Conference on Data Mining and Intelligent Information Technology Applications بین المللی 1390/8/3 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
32 مديريت ارتباط با مشتري: موانع و چالش ها همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری ملی 1389/10/22 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
33 Science and Technology Parks and Incubators to Promote University- Industry Collaboration KISTEP-ISTIC S&T Innovation Training program for high level policy marker Maleysia 2014 بین المللی 1389/10/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
34 Reinforcement Learning Based on Active Learning Method Second International Symposium on Intelligent Information Technology ملی 1389/10/16 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
35 3Dimensionsl Ellipse-Based Trajectory Generation Model for 4-Legged Robots 2008 Internation conference on Automation , Robotic and control Systems بین المللی 1389/10/14 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
36 MIZAN: A Secure E-voting Schema with Vote Changeability International Conference on Informtion society,28-30,June ,2010 ,London بین المللی 1389/10/14 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات