مقالات همایش

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
13 مطالعه و بررسی کاربردهای فناوری اطلاعاتو سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تامین با رویکرد مروری بر ادبیات اولین همایش ملی چلش های مدیریت فناوری اطلاعات در شازمان ها و صنایع ملی 1393/11/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
14 بررسی هوشمندی کسب و کار در سیستم برنامه ریزی منابع سازمان اولین همایش ملی چلش های مدیریت فناوری اطلاعات در شازمان ها و صنایع ملی 1393/11/7 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
15 The Impacts of National Tangible and Intangible Assets on Economic Outcome; A Comparative Analysis of Selected MENA Region Countries 18th ASPA Annual Conference 2014 "STPs: Innovation andCommercialization Opportunities in the Conceptual Age" 15-18 October بین المللی 1393/10/24 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
16 Evaluating Science & Technology Parks & Incubators Performance Using the EFQM Excellence Model: Addressing the Challenges and Barriers 18th ASPA Annual Conference 2014 "STPs: Innovation and Commercialization Opportunities in the Conceptual Age" 15-18 October 2014, بین المللی 1393/10/22 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
17 Plaintext transmission over Session Initiation Protocol 2014 7th International Symposium on Telecommunications (IST'2014 بین المللی 1393/10/21 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
18 Core Competencies for Science and Technology Park Managers basis on experiences and context necessities 18th ASPA Annual Conference 2014 "STPs: Innovation and Commercialization Opportunities in the Conceptual Age" 15-18 October 2014, بین المللی 1393/10/16 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات