مقالات همایش

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
25 Analyzing ICT Contribution to Socio-Economic Development ICTD2013- International Information and Communications Technologies for Development conference 2013 بین المللی 1392/8/15 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
26 بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و گرایش دینی(مورد پژوهی: دانشجویان دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران) همایش تخصصی شبکه های اجتماعی ملی 1392/7/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
27 بررسی شبکه های اجتماعی مجازی و هویت همایش تخصصی بررسی ابعاد زندگی دوم ملی 1392/7/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
28 اثر طولانی مدت شبکه های اجتماعی بواسطه مدل های درآمدی تارگاههای شبکه اجتماعی همایش تخصصی شبکه های اجتماعی ملی 1392/7/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
29 زندگی دوم و نسل جدید دنیاهای مجازی مجموعه مقالات همایش تخصصی بررسی ابعاد زندگی دوم ملی 1391/11/10 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
30 تحليلي بر كيفيت اطلاعات و محتوا در فضاهاي سه بعدي مجازي: مطالعه موردي زندگي دوم همایش تخصصی بررسی ابعاد زندگی دوم ملی 1390/11/28 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات