مقالات همایش

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
25 بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و گرایش دینی(مورد پژوهی: دانشجویان دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران) همایش تخصصی شبکه های اجتماعی ملی 1392/7/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
26 بررسی شبکه های اجتماعی مجازی و هویت همایش تخصصی بررسی ابعاد زندگی دوم ملی 1392/7/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
27 اثر طولانی مدت شبکه های اجتماعی بواسطه مدل های درآمدی تارگاههای شبکه اجتماعی همایش تخصصی شبکه های اجتماعی ملی 1392/7/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
28 زندگی دوم و نسل جدید دنیاهای مجازی مجموعه مقالات همایش تخصصی بررسی ابعاد زندگی دوم ملی 1391/11/10 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
29 تحليلي بر كيفيت اطلاعات و محتوا در فضاهاي سه بعدي مجازي: مطالعه موردي زندگي دوم همایش تخصصی بررسی ابعاد زندگی دوم ملی 1390/11/28 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
30 Feature Selection for Breast Cancer Diagnosis: A Case-Based Wrapper Approach (french) TENTATIVE PARIS JUNE 2011 CONFERENCE PROGRAM بین المللی 1390/10/13 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات