عنوان کتاب ناشر نویسندگان گروه پژوهشی تعداد صفحه تاریخ انتشار کتاب
19 اصول و كاربرد ديتا سنترها پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی علی عقابیان، حبیب‌ا... اصغری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 248 1387/10/10 مشاهده جزئیات