عنوان کتاب ناشر نویسندگان گروه پژوهشی تعداد صفحه تاریخ انتشار کتاب
13 مجموعه مقالات نخستين همايش ملي دفاع سايبري پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی سعید قاضی‌مغربی، محمد درزی، حبیب‌ا... اصغری گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 490 1390/11/29 مشاهده جزئیات
14 فرايندهاي بهينه ITIL V3 پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی مهندس حسين طالبي، مهندس سيدمهدي سادات‌رسول، مهندس امير فيروزي، مهندس سيد احمدرضا ديباج گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 190 1390/4/7 مشاهده جزئیات
15 مديريت فرايندهاي سازماني بر اساس معماري ARIS پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی سیدمهدی سادات رسول گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 312 1389/8/13 مشاهده جزئیات
16 مقدمه ای بر سیستم های توصیه گر: الگوریتم ها و کاربردها پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی محمد درزي، زهرا مرادي‌منش، حبيباله اصغري گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 182 1389/5/20 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
17 Technology Incubation Sharing International Experiences پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی حبیب‌ا... اصغری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 96 1388/10/21 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
18 مجمـوعه مقالات دومين كنفرانس شهر الكترونيكي پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی حبیب‌ا... اصغری، محمد درزی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1812 1388/3/3 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)