طرح ها و پروژه ها (مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم‌افز)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها (مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم‌افز)
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
1 طراحی و پیاده‌سازی پورتال پژوهشکده گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم‌افزار 1396/11/2 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)
2 طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت نشریات (سمینا) داخلی مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم‌افزار 1394/7/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
3 طراحی و پیاده سازی سامانه تحت وب هرباریوم دیجیتالی گیاهان دارویی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم‌افزار 1393/7/14 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
  • <1>