طرح ها و پروژه ها (گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفت)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها (گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفت)
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
1 خرید خدمات مشاوره سامانه نظام مدیریت فنی اجرایی و راهبری کمیسیونها کارگروهها و کمیته های تخصصی مرتبط با توسعه دولت الکترونیکی در سطح دستگاههای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1396/7/26 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
2 برنامه جامع آموزشی برای نیروی کار ایرانی از طریق توسعه محتوای آموزش الکترونیکی (جایکا) سازمان برنامه و بودجه کشور گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1396/1/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
3 نیازسنجی و تولید محتوای الکترونیکی در بخش کشاورزی در استان کرمانشاه معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1396/1/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
4 تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه مدیریت پژوهش (سامپ) معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1395/9/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)
5 مطالعه مشخصات وب سایت های خبری و خبرگزاری های بر خط از دید کیفیت اطلاعات، مطالعه موردی: خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1395/3/10 مشاهده جزئیات
6 توسعه سامانه یکپارچه سازی اطلاعات ثبت خاموشی ها و حوادث صنعت برق شرکت توانیر گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1394/12/15 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)