کتب (گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفت)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی کتب (گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفت)
عنوان کتاب ناشر نویسندگان گروه پژوهشی تعداد صفحه تاریخ انتشار کتاب
1 سیستمهای قدرت پایدار؛ مدلسازی، شبیه سازی و تحلیل سازمان انتشارات جهاددانشگاهی نویسندگان: نوا راج کارکی، راجش کارکی، اجیت کومر ورما، جائه سئوک چوییمترجمان: حبیب راثی، زهرا اسماعیلی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 290 1398/5/5 مشاهده جزئیات
2 مجموعه مقالات همايش تخصصي بررسي ابعاد "زنذگي دوم" پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی محمد درزی، کاظم فولادی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 100 1391/11/22 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
3 مجموعه مقالات نخستين همايش ملي دفاع سايبري پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی سعید قاضی‌مغربی، محمد درزی، حبیب‌ا... اصغری گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 490 1390/11/29 مشاهده جزئیات
4 مديريت فرايندهاي سازماني بر اساس معماري ARIS پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی سیدمهدی سادات رسول گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 312 1389/8/13 مشاهده جزئیات
5 مقدمه ای بر سیستم های توصیه گر: الگوریتم ها و کاربردها پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی محمد درزي، زهرا مرادي‌منش، حبيباله اصغري گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 182 1389/5/20 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
6 مجمـوعه مقالات دومين كنفرانس شهر الكترونيكي پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی حبیب‌ا... اصغری، محمد درزی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1812 1388/3/3 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
  • <1>