مقالات ژورنال (گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفت)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال (گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفت)
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
7 ScaDiGraph: A MapReduce-based Method for Solving Graph Problems Journal of Information Science and Engineering علمی-پژوهشی 1395/10/11 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
8 طبقه بندی داده های نامتوازن در تشخیص اولیه بیماری های پستان با روش های "آدابوست"،"شبکه عصبی احتمالی" و "K تا نزدیک ترین همسایه" فصلنامه بیماریهای پستان علمی-پژوهشی 1395/5/19 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
9 ScaDiPaSi: An Effective Scalable and Distributable MapReduce-Based Method to Find Patient Similarity on Huge Healthcare Networks Big data research Journal - Elsevier علمی-پژوهشی 1394/11/15 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
10 Success Rate Group Search Optimizer Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence علمی-پژوهشی 1393/8/13 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
11 طراحی یک سامانه توصیه گر ترکیبی دوره های آموزشی بر اساس روش استدلال مبتنی بر نمونه و منطق فازی نشریه فناوری آموزش علمی-پژوهشی 1389/11/20 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
12 A New Sufficient Condition for Coverage to Imply Connectivity IEEE علمی-پژوهشی 1386/11/15 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات