جهاد دانشگاهی مولود مبارک انقلاب است
حضرت آیت الله خامنه ای / معرفی گوینده...