طرح ها و پروژه ها (گروه دیجیتال و پردازش سیگنال)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها (گروه دیجیتال و پردازش سیگنال)
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
1 اجرای خدمات درایوتست در استان تهران شرکت نقش اول کیفیت گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1399/3/19 مشاهده جزئیات
2 اجرای خدمات نظارت و کنترل بر میزان چگالی توان پرتوهای سایتهای BTS کل کشور شرکت نقش اول کیفیت گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1398/10/24 مشاهده جزئیات
3 خدمات اندازه گیری میدان منطقه جنوب شرکت نقش اول کیفیت گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1398/2/10 مشاهده جزئیات
4 اجرای خدمات اندازه گیری میدانی در استان تهران شرکت نقش اول کیفیت گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1397/11/18 مشاهده جزئیات
5 توسعه و پیاده‌سازی سامانه مقیاس‌پذیر معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1397/1/19 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
6 تشخیص حرکات انسان توسط سیستم های بینایی ماشین داخلی گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1395/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)