طرح ها و پروژه ها (گروه دیجیتال و پردازش سیگنال)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها (گروه دیجیتال و پردازش سیگنال)
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
1 تشخیص حرکات انسان توسط سیستم های بینایی ماشین داخلی گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1395/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
2 ردیابی، تخمین سرعت، ارتفاع و فاصله هواپیماهای با ارتفاع پرواز کم با استفاده از بینایی کامپیوتر داخلی گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1395/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
3 توسعه و پیاده‌سازی سامانه مقیاس‌پذیر معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1395/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
  • <1>