طراحی و پیاده سازی روشی برای ح...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات طراحی و پیاده سازی روشی برای ح...
  تاریخ شروع پروژه : 1397/7/7  کارفرما : معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
طراحی و پیاده سازی روشی برای حل مساله انبار داده در کلان داده

خلاصه طرح

طراحی و پیاده سازی روشی برای حل مساله انبار داده  در کلان داده