تبیین مدل مفهومی شرکت‌های زایش...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال جزئیات تبیین مدل مفهومی شرکت‌های زایش...
  تاریخ انتشار : 1392/1/31   نام نشریه : پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار   شمارهء صفخه در نشریه : 10
تبیین مدل مفهومی شرکت‌های زایشی جهاد دانشگاهی

چکیده مقاله

تبیین مدل مفهومی شرکت‌های زایشی جهاد دانشگاهی


نویسندگان : عاطفه ذوالفقاری