طراحي و توسعه سيستم‌ شاخصهاي‌ ...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات طراحي و توسعه سيستم‌ شاخصهاي‌ ...
  تاریخ شروع پروژه : 1387/1/1  کارفرما : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
طراحي و توسعه سيستم‌ شاخصهاي‌ كلان‌ حكومتي‌

خلاصه طرح