طرح شبكه اطلاع رساني بازار كار

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات طرح شبكه اطلاع رساني بازار كار
  تاریخ شروع پروژه : 1387/1/1  کارفرما : شورای عالی اطلاع‌رسانی
طرح شبكه اطلاع رساني بازار كار

خلاصه طرح