طرح توسعه فناوري اطلاعات در من...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات طرح توسعه فناوري اطلاعات در من...
  تاریخ شروع پروژه : 1387/1/1  کارفرما : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
طرح توسعه فناوري اطلاعات در مناطق آزاد

خلاصه طرح