طرح جامع آموزش و توسعه منابع ا...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات طرح جامع آموزش و توسعه منابع ا...
  تاریخ شروع پروژه : 1396/10/14  کارفرما : مرکز تحقیقات مخابرات ایران
طرح جامع آموزش و توسعه منابع انساني بخش فاوای (فناوری اطلاعات و ارتباطات) کشور

خلاصه طرح

هدف:

با توجه به اهميت نقش سرمايه انساني در توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات، اتخاذ تدابير لازم براي به فعليت درآوردن پتانسيل‌هاي عظيم سرمايه انساني و هدايت و مديريت آن‌ها به گونه‌اي كه بتوانند كشور را به سمت رشد و تعالي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سوق دهند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به همين دليل در راستاي اجراي برنامه چهارم توسعه، پروژه‌اي تحت عنوان "طرح جامع آموزش و توسعه منابع انساني بخش فاوا در كشور" به اجرا درآمده است. هدف غايي اين طرح، نشانه‌گذاري و تسهيل حركت در مسير سخت و پرتلاطم پيش روي كشور در نيل به اقتصاد دانش‌بنيان با اتكا و محوريت سرمايه‌ انساني متخصص، كارآمد و توسعه پذير در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور  مي‌باشد.

خلاصه طرح:

در طول اجراي اين طرح علاوه بر ارائه مدل مفهومي آموزش و توسعه منابع انساني بر اساس مدل «زنجيره ارزش پورتر» موضوعات مختلفي از جمله شناسايي وضعيت موجود منابع انساني بخش فاواي كشور (به‌لحاظ كمّي و كيفي)، مطالعات تطبيقي برنامه‌هاي توسعه فاوا، شناسايي برنامه‌هاي توسعه‌اي و اسناد بالادستي، تحليل فاصله از وضع مطلوب، عارضه‌يابي فرآيند آموزش نيروي انساني در زيربخش‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد بررسي قرار گرفت. در نهایت نیز مبتنی بر این اسناد پشتیبان، سند جامع آموزش و توسعه منابع انسانی بخش فاوای کشور تدوین گردید.

خروجی‌ها:

خروجی اصلی:

سند جامع آموزش و توسعه منابع انساني بخش فاوای کشور

خروجی‌های فرعی:

شناسايي و طبقه‌بندي مشاغل حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات

بررسي و شناسايي وضعيت موجود منابع انساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

مطالعه مباني نظري آموزش و توسعه منابع انساني

بررسي فرآيند آموزش نيروي انساني در زيربخش‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس مطالعه ميداني

شناسايي وضع موجود منابع انساني بخش فاواي كشور

تعیین شاخص‌هاي آموزش و توسعه منابع انساني

مطالعه تطبيقي برنامه‌هاي آموزش و توسعه منابع انساني

بررسي اسناد كلان با محوريت آموزش و توسعه منابع انساني

برآورد نيروي انساني مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

ساختار پيشنهادي سند جامع آموزش و توسعه منابع انساني در بخش فاوا

بررسي و تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ و تهديد بر اساس نظرات كارشناسان و خبرگان حوزه ICT