طرح حمايت از نوآوري فني مخترعي...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات طرح حمايت از نوآوري فني مخترعي...
  تاریخ شروع پروژه : 1388/1/1  کارفرما : وزارت صنایع و معادن
طرح حمايت از نوآوري فني مخترعين و مبتکرين منفرد و افراد حقيقي در جهت ارتقاي دستاوردهاي آنان به سطح مناسبي از کاربرد و تجاري‌سازي

خلاصه طرح