طراحی و اجرای زیرساختهای ارتبا...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات طراحی و اجرای زیرساختهای ارتبا...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/1/16  کارفرما : مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی
طراحی و اجرای زیرساختهای ارتباط الکترونیکی جهت تقویت فرایند ارتباطی و تعامل الکترونیک و منابع مختلف در حوزه تجارت فناوری

خلاصه طرح