استاندارد سازی جریان کار و مدل...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات استاندارد سازی جریان کار و مدل...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/1/16  کارفرما : مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
استاندارد سازی جریان کار و مدل‌های تحلیلی کاربردی در ارائه خدمات انتقال فناوری

خلاصه طرح