بررسي و تحليل تكنولوژي سامانه‌...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات بررسي و تحليل تكنولوژي سامانه‌...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/1/1  کارفرما : معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
بررسي و تحليل تكنولوژي سامانه‌هاي توصيه‌گر در كسب وكارهاي الكترونيكي و پياده‌سازي يك نمونه موفق

خلاصه طرح

سامانه‌هاي توصيه‌گر سيستم‌هاي نرم‌افزاري هستند كه كاربر را در خريد و يا انتخاب كالا و خدمات انسان‌ها ياري مي‌رسانند و از جمله مباحث جديد و گسترده‌اي است كه در حوزه‌هاي مختلفي مي‌توان آن را به خدمت گرفت.

مشخصاً موضوع اين تحقيق، شناسائي انواع اين سامانه‌ها و تحليل الگوريتم‌هايي است كه در اين سامانه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچنين تحقيقات صورت گرفته در اين حوزه نشان مي‌دهد كه يك دسته از الگوريتم‌هايي كه در اين سامانه‌ها مورد استفاده قرار گرفته، الگوريتم‌هاي موسوم به پالايش مشاركتي است كه بررسي، تحليل و دسته‌بندي اين دسته از الگوريتم‌ها نيز در راستاي موضوع اين تحقيق است.

بر اين اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سؤالات ذيل است:

  1. سامانه‌هاي توصيه‌گر (RS) چگونه سامانه‌هايي هستند و از چه طبقه‌بندي برخوردارند؟
  2. چه نوع الگوريتم‌هايي در طراحي سامانه‌هاي توصيه‌گر به کار مي‌روند؟
  3. الگوريتم پالايش مشارکتي (CF) به عنوان يکي از تکنولوژي‌هاي مورد استفاده در سامانه‌هاي توصيه‌گر چگونه الگوريتمي است و چگونه طبقه‌بندي مي‌شود؟
  4. کسب و کار "آمازون (www.Amazon.comTM) "از چه نوع تکنولوژي براي سامانه‌هاي توصيه‌گر خود بهره مي‌برد و تا چه اندازه بکارگيري اين تکنولوژي باعث افزايش کارايي آن شده است؟

در فاز دوم اين طرح گزينه‌هاي مختلفي براي پياده‌سازي مورد بررسي قرار گرفت.

خروجی طرح: گزارش طرح، مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها و نشریات علمی، دوره آموزشی سیستم‌های توصیه‌گر، چاپ کتاب مرتبط با موضوع طرح، نرم‌افزار پیاده‌سازی شده.