مطالعه تطبیقی در مورد الگوهای...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات مطالعه تطبیقی در مورد الگوهای...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/1/16  کارفرما : مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی
مطالعه تطبیقی در مورد الگوهای موجود در کشورهای اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از SMEها

خلاصه طرح