بررسی سازمان‌های بین‌المللی به...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات بررسی سازمان‌های بین‌المللی به...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/1/16  کارفرما : مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی
بررسی سازمان‌های بین‌المللی به منظور استخراج شاخص‌های موثر بر توسعه سرویس‌ها و زیرساخت‌های ICT

خلاصه طرح

-