مطالعه تطبیقی برنامه‌های آموزش...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات مطالعه تطبیقی برنامه‌های آموزش...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/1/16  کارفرما : مرکز مطالعات و همکار‌ی‌های علمی بین‌المللی
مطالعه تطبیقی برنامه‌های آموزش و توسعه منابع انسانی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند کشور منتخب منطقه آسیا - اقیانوسیه و برخی از کشورهای توسعه یافته

خلاصه طرح

-